Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:سرور

نصب و راه اندازی HP BladeSystem

نصب و راه اندازی HP BladeSystem

در این پست ، ما شاهد یک سیستم و محیطی متشکل از سرورهای مختلف هستیم که در گذسته زیاد رایج نبوده است. ما در این پست قصد نداریم به بررسی اینکه این محیط چه مزایایی دارد یا اینکه چه قابلیتهای افزونه ای به نسبت مدل های قدیمی ارائه می دهد بئردازیم ولی بطور اجمالی با برخی از این مزایا در حین خواندن این پست آشنا خواهید شد. در تصاویر زیر می توانید  یک محیط مبتنی بر سرورهای تیغه ای HP که HP BladeSystem نامیده می شود را مشاهده کنید. همانطور که می بینید دارای مدلهای مختلف می باشد و دارای یک کنسول مدیریتی برای کل شاسی BladeSystem می باشد که آن HP Onboard Administrator نام دارد و برای پیکربندی و مدیریت کلیه سرورها و تجهیزات موجود در محیط BladeSystem بکار می رود.

 

In this paper, we see a system of servers already quite common in any environment more or less nice, not go into the issue of whether it is better for some environments or other, or if it is more convenient, simple, spend less… see an environment based on HP blades, this is a HP BladeSystem, any particular model and see all the settings that can be done from your OA, HP Onboard Administrator, will be the management console all the chassis, the ‘irons’, from this console can manage any component / element, and view its status at all times.

 

بنابراین به عنوان مقدمه ، این یک سیستم تیغه ای است ، یعنی کشویی که بسته به تیغه های مدل 8 قرار می دهیم ، 16 in به خودی خود افزونگی و جمع و جور است ، زیرا 16 سرور مشابه را اشغال نمی کند قالب 16 ردیف رک. ما به اندازه کافی منبع تغذیه داریم که برای تغذیه شاسی ، نه به صورت جداگانه ، اگر نه به طور کامل ، و فن برای خنک سازی محیط نیاز داریم. بسته به درجه حرارت کم و بیش کارکرد با سرعت ، می تواند توسط سنسورها تنظیم شود و به محیطی که در آن سوار می شویم بستگی دارد ، در صورت عدم نیاز تیغه ها خاموش می شوند (به عنوان مثال یک VMware) ، با همه اینها می توانیم مقدار زیادی $ $ $ به برق ، تهویه مطبوع ، فضای فیزیکی / رک ، من می توانم ببینم که هر تیغه (سرور) در یک جای قرار دارد ، هر سیستم عامل سرور ، کاملاً مستقل از تیغه های دیگر (یا نه) ، ما یک صفحه نمایش کوچک داریم برای مشاهده وضعیت همه شاسی ها و تنظیم برخی پارامترها. در پشت ما سوئیچ ها وجود دارد ، زیرا چنین سرورهایی از سیم کشی جلوگیری می کنند و اترنت سیمی اتصالات داخلی هستند و فیبر ، همه سوئیچ ها برای جلوگیری از سقوط کپی می شوند و ازدیاد بالایی دارند. علاوه بر داشتن یک یا دو دستگاه مدیریت شاسی ، این جایی است که ما سیستم را مدیریت می کنیم ، از اصطلاحا HP Onboard Administrator. هر HP BladeSystem متفاوت است ، همچنین بین تولید کنندگان مختلف (مثال IBM BladeCenter) ، اما هنوز همان “فلسفه” یکسانی است و “تقریبا” برابر است.

 

 

So by way of introduction, this is what would be a blade system, that is a drawer where we put depending on the model 8 blades, 16… all in itself would be redundancy and compact, since it does not occupy the same 16 servers in a rack format 16 blades. We have so many power supplies as we need to feed the chassis, not individually, if not comprehensively, and fans to cool the environment. Could set by the sensors depending on the temperature more or less operating at speed, and power sources and depends on our environment we ride up the blades could be turned off if not needed (for example a VMware), with all that we can save a lot $$$ into electricity,air conditioners, physical space / racks,… I can see every blade (server) is in a bay, each server operating system would, totally independent of other blades (or not), we have a small display to view the status of all the chassis and to set some parameters. In the back we have the switches, since such servers prevent wiring, and wired ethernet are internal connections, and fiber, all switches are duplicated to prevent falls and have high redundancy. Besides having one or two chassis management devices, that is where we administer the system, from the so-called HP Onboard Administrator. Each HP BladeSystem es different, as well as between different manufacturers (an IBM BladeCenter example), but still the same ‘philosophy’ and are ‘almost’ set equal.

 

سوال این است که اول از همه شاسی (آیرونز) را نصب کنید و سپس تنظیمات را شروع می کنیم ، برای اینکه چگونه میله ها را در آنجا نصب کنید هرکسی که سند رسمی را می خواند اگر نمی دانید زیرا در این سند پیکربندی را انجام می دهیم. پس از اتصال HP Onboard Administrator برای تغییر او یا ما ، می توانیم با نام کاربری و رمزعبور پیش فرض (مدیر / گذرواژه) به IP پیش فرض وصل شویم. با این کار می فهمیم که اولین چیزی که باید تغییر یابد IP است که برای آن علاقه مند هستیم و رمز عبور مدیر. روش دیگر می تواند از طریق Insight Display یا نمایشگری باشد که دارای پنل جلوی شاسی است ، از آنجا می توانیم تغییرات اساسی ایجاد کنیم.

 

 

The question is first of all install the chassis (Irons) and then we start setting, for how to mount the bars there everyone who read the official doc if you do not know 😉 since in this document we perform configuration. After connecting the HP Onboard Administrator to switch him or us, we can connect to the default IP with the default username and password (admin / password). By this we understand that the first thing to change would be the IP for which we are interested and admin password. Another way would be from the Insight Display or display that has the chassis front panel, from there we can make basic changes such.

In “Rack overview” A brief summary of our chassis, of the items we have in him, a front and a rear. Come the name of our enclosure, and serial number and part number.

In “Enclosure information” shows the condition of the components, if we aluna warning or everything is OK.

In “Enclosure information, flange “Information” we can change the name of our chassis / BladeSytem / enclosure, or name that owns CPD. Besides the serial ebseñarnos, also indicates a support for chassis connections, UID LED on the identification, the connection port between the chassis rest of our CPD (we make the connection with the BladeSystem continue below) llamado Enclosure link downlink port, Enclosure and also have the uplink port that will link to connect to the upper chassis or to connect a computer if necessary.

In “Enclosure information”, flange “Virtual Buttons” can turn on or off LED Light UID, to indicate any administrator what unit must do their homework.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings”. is a summary of BladeSystem devices and see if we need one to connect / enable and firmware all, we must always consider that we can have the latest firmware and all common elements have the same firmware!

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “AlertMail” for that, as the name suggests, to activate email alerts of our chassis.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Device Power Sequence”, flange “Device Bays”, can enable the lighting of the blades in the chassis with a priority order.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Device Power Sequence”, flange “Interconnect Bays”, can enable the bays on the chassis connection (switches) with an order of priority.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Date and Time” to configure the time service of the chassis, be a manual or schedule an NTP time server or.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Enclosure TCP/IP Settings” is where you can configure the name, IP, netmask, gateway and DNS servers to the chassis, the Onboard Administrator.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Network Access” flange “Protocols”, are the connection protocols that will qualify to enter the chassis. We have web access with HTTP or HTTPS, seguro shell with SSH, Telnet y XML reply.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Network Access” flange “Trusted Hosts” if we enable only give access to the enclosure from these IP’s and not from the entire network.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Network Access” flange “Anonymous Data” simply if we enable chassis give you some information before it loguearnos, you can sign in to be information that interests us as Darla track 😉

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Link Loss Failover”, if te Devices Onboard Administrator, and want to do that when the primary OA lose connection, al otro pass Onboard Administrator, we enable and indicate what time of seconds that pass without a network connection, primary OA (long as the network has secondary OA!),

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “SNMP Settings” in case we have configured our network monotorización system, to manage alerts, ads… Denial Nagios, was x put 😉

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Enclosure Bay IP Adresses”, tab “Device Bays”, we configured the IP’s of the blades, not your operating system, if the iLO IP’s so we could later connect to each bay.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Enclosure Bay IP Adresses”, tab “Interconnect Bays”, we configured the IP’s of the rear chassis modules, of fiber switches, the ethernet…

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Configuration scripts”, can import the configuration scripts to automate configuration chassis and do it faster, we import it from a file or from a URL.

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Reset Factory Defaults”, because for that, to reset the chassis to the default settings from the factory,

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “Device Summary”, is one of the most commonly used screens to document a blade environment, is a summary of all the components that we have in our chassis, with the description, serial, part number, manufacturer, model, spare part number, firmware, hardware version… all, the blades, switches, power, coolers / fans, mezzanines of the blades, info of the chasis…

In “Enclosure information” > “Enclosure Settings” > “DVD Drive”, from here we can connect the CD / DVD of the chassis to a specific blade, case we need to get a CD / DVD on a particular blade. Man, is best done from the iLO connection… but tb is here 😛

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” tab “Status e Information”, we see the state of the chassis says, at temperatures of about, and others on our chassis.

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” tab “Virtual Buttons”, we have two buttons, one for the chassis completely Resetar, I hope this does not have to do ever, since there is no reason to reboot the entire chassis, or to turn on the LED UID information.

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” > “TCP/IP Settings”, is informational, on aand Onboard Administrator, network name information, and other IP data,

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” > “Certificate administration”, tab “Information” we have that, information on the certificate for the SSL web server.

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” > “Certificate administration”, tab “Certificate Request”, serve to generate a certificate our, using a self-signed certificate or CSR by power give it to a certificate authority for us to generate one ‘good’. And in the flange “Certificate Upload” I would climb.

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” > “Firmware Update”, could update the firmware of our chassis, if we want the, downgrade could make it, can upload it from a file of our team, from a URL or directly from a USB flash drive connected to the chassis.

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” > “System Log”, tab “System Log” We have everything that happens in our chassis, a LOG.

In “Enclosure information” > “Active Onboard Administrator” > “System Log”, tab “Log Options” LOG can redirect a server’s LOG’s, to a Kiwi Syslog type.

In “Enclosure information” > “Device Bays” we have all our blades, with their status, if the UID is on or not, bay number, state on / off, iLO IP address, and state of the DVD drive if it is connected or not.

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > flange “Status”, have the information on our blade, if you would have some warning here would tell us what the problem, or if you have a high temperature. Certainly, if we select hardware element, we indicated in the drawing on the right on which device we, helps when we have enough elements or in the theme of the switches.

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > flange “Information”, blade shows information in question, all of it is quite interesting, o a anotar, as the MAC or WWPN…

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > flange “Virtual Devices”, we have different options on our blade power button, and turn it the UID.

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > flange “Boot Options”, select the boot order of the blade, or next boot,

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > flange “Log IML”, o Integrated Management Log, have the log’s of the blade, everything that happens will be recorded.

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > “iLO” flange “Processor Information”, can do remote management of equipment, ideally to remotely control the computer, so we click on “Integrated Remote Console” for control of the team and to manage their devices or if we have it in Java JRE “Remote Console”.

We open in a new window control on remote computer, to do everything we need, mount remote units, connect CD / DVD the remote site, restart, shutdown…

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > “iLO” tab “Event Log”, filtered records have a team at iLO.

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > “Port Mapping”, tab “Graphical View” we can see the internal connections of the blade, This screen is used to understand the inner connection between the blade and the switches we have in our chassis, we can see the blade adapters (Embedded or integrated and Mezzanines) each with its internal ports, are usually additional network cards or HBA’s (fiber) with one or more ports. And each port on each adapter looks at what port or ethernet fiber switch is connected.

In “Enclosure information” > “Device Bays” > BLADE > “Port Mapping”, tab “Table View” have the same information as in the previous tab but different view 😉

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” shows the chassis switches, back, in my case, two swtiches Ethernet and two fiber, shows the state of them, and if you have the power UID, switch type and model, su IP address management.

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays”tab “Status” can view the status and diagnostic switch in question, if you have any electrical issues alert, Temperature…

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > Bay ethernet > tab “Information” see it, information about this device, certain to score in the correct documentation or to arrange a future of trouble,

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > Bahia ethernet , flange “Virtual Buttons” same as above, is a virtual button to turn off / reboot the device or to turn on the UID if necessary,

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > Bahia ethernet > “Port Mapping” we can see the blades we have connected to this ethernet switch indicating which mezzanine what blade is what switch port, MAC also shows the device in question, and if a switch would display the WWNN fiber.

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > Bahia ethernet > “Management Console”, We initiate the switch management console, and would switch level configuration, to set it up the zoninga that interest, through “HP Virtual Connect Manager”,

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > BAY fiber > tab “Status”, can view the status and diagnostic fiber switch in question, if you have any electrical issues alert, Temperature…

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > BAY fiber > tab “Information” see it, information about this device, certain to score in the correct documentation or to arrange a future of trouble,

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > BAY fiber, flange “Virtual Buttons” is the virtual button to turn off / reboot the device or to turn on the UID if necessary,

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > BAY fiber > “Port Mapping” we can see the blades we have connected to this ethernet switch indicating which mezzanine what blade is what switch port, also shows the connected HBA WWNN, perfect to have everything well documented and annotated for configuration issues paths.

In “Enclosure information” > “Interconnect Bays” > Bahia ethernet > “Management Console”, We initiate the switch management console fiber, and would switch level configuration, to set it up the zoninga that interest, we have a tutorial here on how to configure a switch fiber http://www.bujarra.com/?p=2752,

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” see the status of the chassis electrical issue, and su temperature and in case of any mistakes we mark with error.

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Power Management” We can manage the configuration of the redundancy on the chassis power, so as to enable “Dynamic Power” for putting cost savings F.A. you do not need a standby state not to use them unless necessary. Note, it sounds a tall tale with this issue of saving or putting virtualization topics such chassis, saving is true, just take a calculator and multiply the servers so you spend so worth the hour kilowatt (kWh) and you can amaze with the costs in one year! all this you must add the cost of air conditioning of course… if we reverse, there is nothing better than a blade virtualization environment.

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Enclosure Power Allocation” spending shows us that we need the items currently in the chassis, our blades, switches, modules… and what would be our total capacity. One should always keep in mind that if we damaged a power supply, if we covered!

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Power Meter”, tab “Graphical View” shows a graph of our chassis consumption,

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Power Meter”, tab “Tablel View” records shows a consumption of our chassis,

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Power Subsystem” shows the status of all our power supplies, and the power mode, and if we would have redundancy.

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Power Subsystem” > “Power Supply X” will show specific information and a power source in question as its capacity / consumption, serial, part number, spare part number…

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Thermal Subsystem” tab “Fan Summary” shows a generic view of the fans or coolers that have our chassis and their use.

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Thermal Subsystem” tab “Fan Zones”, shows areas of our chassis ventilation and whether they are covered or not by fans to cool the area, normal is placed behind the blades fans, because it does not make much sense to place them on the other side, sometimes anyway not us who assemble the chassis if not an HP engineer, so not all our decisions 😉

In “Enclosure information” > “Power and Thermal” > “Thermal Subsystem” > “Fan X” and shows the individual status of each fan or cooler, and their use,

In “Enclosure information” > “Users / Authentication” > “Local Users” we have a local user management on the chassis, manage access to blade environment.

In “Enclosure information” > “Users / Authentication” > “Local Users” > “Directory Settings”, to configure access instead of local users with service users through LDAP Directory,

In “Enclosure information” > “Users / Authentication” > “Local Users” > “Directory Groups” to manage groups of users from LDAP,

In “Enclosure information” > “Users / Authentication” > “Local Users” > “SSH Administration”, manages the keys for SSH,

In “Enclosure information” > “Users / Authentication” > “Local Users” > “HP SIM Integration” > sirve para integrar el Onboard Administrator con HP Systems Insight Manager, to pass credentials.

In “Enclosure information” > “Users / Authentication” > “Local Users” > “Signed in Users” shows the currently logged users on the chassis of blades or historic logins,

In “Enclosure information” > “Insight Display”, shows the small screen that has the front of the chassis, a small display that will enable us to perform certain basic configurations with a couple of buttons, and view the status of the chassis briefly.

Well, the interesting thing is that if we set some of this is well documented, as well as for us to deliver to the customer and who come after us know what and how it is mounted, with logical drawings like this on the connections and documentation of IP’s, MAC’s, WWNN, WWPN, cabling… and perfectly in this structure would blade, more comfortable to manage and maintain! a bargain!!!

ادامه مطلب

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

مدیریت زیرساخت‌های تیغه‌ای شما ممکن است گاهی چالش برانگیز باشد. تصمیم گرفته‌ایم تا شما را با اجزای سرور HP c7000 Enclosure و مؤلفه‌ هایی که می توانید استفاده کنید آشنا کنیم. پس از معرفی کوتاه، به سراغ پیکربندی اولیه و تنظیمات دیگر می‌رویم‌ که به نظر ما بسیار مفید واقع خواهند شد.

بررسی کوتاه سرور HP c7000 Enclosure

سرور HP Blade System c7000 Enclosure فراتر از سرورهای صرفاً Blade است. این محصول، مدیریت سرور ، ذخیره سازی، شبکه و انرژی را در یک فضای مستقل ادغام می‌کند که می‌تواند به عنوان یک محیط واحد بصورت یکپارچه مدیریت شود. محفظه این سرور تمام زیرساختهای ورودی/خروجی، سرمایشی و منبع تغذیه موردنیاز برای پشتیبانی از سرورهای ماژولار و همچنین اجزای مربوط به ذخیره‌سازی و اتصالات را متناسب با نیازهای امروز و چند سال آتی فراهم می‌کند. محفظه این سرور ۱۰U ارتفاع دارد و بالای ۱۶ عدد سرور و/ یا تیغه‌های ذخیره‌سازی را به همراه ماژول‌های اختیاری مربوط به اتصالات ذخیره‌سازی و شبکه در خود جای می‌دهد.

پشتیبانی زیرساخت هوشمند: سرویس‌های کشف نیرو به محفظه‌های Bladesystem اجازه می‌دهد تا اطلاعات را به PDUهای هوشمند HP مخابره کنند که اتصالات برق محفظه سرور به خروجی مخصوص iPDU را بصورت خودکار ردیابی می‌کند تا از افزونگی و خرابی جلوگیری کند. خدمات کشف موقعیت مکانی به c7000 اجازه می‌دهد تا مکان دقیق آن را قفسه‌های سری هوشمند HP به طور خودکار ثبت کرده و ردیابی‌های وقت‌گیر دستی را از حذف کند.

ماژول مدیریت این سرور (Onboard Administrator)، مدیریت محفظه، زیرسیستم و سفت افزار را پردازش می‌کند که برای پشتیبانی از محفظه‌های کلاس C سرور HP BladeSystem و تمام دستگاه‌های مدیریت شده موجود در آنها استفاده می‌گردد. این ماژول مدیریت، یک نقطه واحد را برای انجام وظایف مدیریتی روی تیغه‌های سرور یا سوئیچ‌های داخل محفظه فراهم می‌کند. در کنار نمایشگر محفظه HP، ماژول مدیریت (Onboard Administrator) هم به منظور مدیریت در محل و هم به منظور مدیریت از راه دور کلاس C سرور HP BladeSystem طراحی شده است.

این ماژول و سفت‌افزارش امکانات زیر را فراهم می‌کند:

تنظیمات ساده به منظور راه‌اندازی و پیکربندی سریع

دسترسی محلی و یا از راه دور بسیار ایمن و در دسترس به زیرساخت HP BladeSystem

نقش امنیتی برای مدیران سرورها، شبکه ها و ذخیره‌سازی

تأمین انرژی و سرمایش محفظه بصورت خودکار

وضعیت و سلامت دستگاه بدون عامل

اطلاعات و کنترل انرژی و خنک‌کنندگی

هر محفظه با یک ماژول یا سفت‌افزار مدیریتی کار می‌کند. سرورهای BladeSystem Platinum Enclosures می‌توانند با ماژول‌های Onboard Administrator پیکربندی شوند تا قابلیت مدیریت بی‌وقفه کل محفظه و تیغه ها فراهم شود. هنگامی که دو ماژول مدیریت Onboard Administrator وجود دارند، آن‌ها در حالت آماده‌به‌کار- فعال کار می‌کنند و به این وسیله، افزونگی کامل مدیریت یکپارچه محفظه را تضمین می‌کنند.

مشخصات سرور HP c7000 Enclosure

ویژگی‌های فنی

ویژگی‌های سیستم خنک‌کننده

 • ۱۰ فن خنک‌کننده

مشخصات ظاهری

– ۸ تیغه تمام قد/ ۱۶ تیغه نیم قد

– پشتیبانی از پیکربندی ترکیبی

پشتیبانی از سیستم‌های تیغه‌ای (BladeSystems)

– تیغه‌های ذخیره‌سازی، HP Proliant و Integrity در پیکربندی‌های مختلط و یا همگن

ویژگیهای مدیریتی

– مجوز نرم افزار oneview

دسترسی به انرژی

– کیت منبع تغذیه پلاتینوم تک فاز ۲۴۰۰ وات

چه امکاناتی گنجانده شده است:

-(۱) HP BLc7000، (۶) منبع تغذیه، (۱۰) فن خنک‌کننده، (۱) ماژول مدیریت با ماشین مجازی مبتنی بر کِرنِل، (۱۶) لایسنس کامل نرم‌افزار OneView

مزایای متمایزکننده محصول

گارانتی

۳/۳/۳ (قطعات-نصب-تعمیر)

ابعاد و وزن

ابعاد(ارتفاع‌، طول، عرض)

– ۷۵٫۸۹ x 60.65 x 101.29 cm (29.88 x 23.88 x 39.88 in)

وزن

– ۱۳۶٫۰۸ kg (300 lb)

 

اتصالات HP c7000 Enclosure

اتصال مجازی HP

اتصال مجازی HP یک سازه ضروری برای هر نوع محیط مجازی یا فضای ابری است. این مدیریت ارتباطی نوآورانه، اتصال سرور را ساده می‌کند و اضافه کردن، جابجایی و تغییر سرورها را در عرض چند دقیقه به جای انجام همین کار در چندین ساعت یا چندین روز امکان‌پذیر می سازد. ارتباط مجازی ساده‌ترین راه برای اتصال سرورها به هر شبکه است و پراکندگی شبکه را تا بیش از ۹۵ درصد کاهش می‌دهد.

دو نوع اصلی ماژول های اتصال مجازی که توسط مشتریان استفاده می شود HP Virtual Connect FlexFabric و HP Virtual Connect Flex-10 هستند.

اتصال مجازی HP FlexFabric

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

به طور خلاصه یک ابزار برای عبور است و با سایر محصولات سوئیچ مبتنی بر استاندارد NPIV سازگار است. هرگونه تغییر در سرور نسبت به شبکه مرتبط با آن شفاف است، به طور شفاف سرورها را از SAN جدا کرده و مدیران SAN را از نگهداری سرور خلاص می کند.

مرور کوتاه

عملکرد

– ۸ پیوند کانال فیبر ۲، ۴ یا ۸ گیگابایتی که به سوئیچ های SAN خارجی متصل هستند

– دو کانال فیبر SFP+ فرستنده و گیرنده به همراه ماژول ارتباط مجازی کانال فیبری

– ۱۶ درگاه downlink کانال فیبرخودکار ۱/۲/۴/۸ گیگابایت که عملکرد حداکثر HBA را ارائه می دهد

– تجمیع HBA در درگاههای پیوند دهنده با استفاده از فناوری مجازی سازی N_Port ID مبتنی بر استانداردهای (NPIV)

– اجازه می دهد تا حداکثر ۲۵۵ دستگاه مجازی که در همان سرور فیزیکی در حال کار هستند ، به منابع ذخیره سازی جداگانه دسترسی داشته باشند.

– توان عملیاتی با تأخیر بسیار پایین عملکرد شبیه به سوئیچ را ایجاد می کند.

– مدیریت ذخیره سازی دیگر محدود به یک HBA فیزیکی واحد در تیغه سرور نیست.

مدیریت

– دیگر مدیریت ذخیره‌سازی فقط بر یک کارت HBA فیزیکی بر روی یک سرور blade تحمیل نمی‌شود.

– با ماژول اترنتِ ارتباط مجازی مدیریت می‌شود.

– دامنه‌های سوئیچ SAN را اضافه نمی کند یا به مدیریت سنتی SAN نیاز ندارد

– برای مدیر SAN به عنوان یک وسیله پس‌ترو ظاهر می‌شود.

پروفایل های سرور مجازی

– منبع ذخیره شده تأمین شده مستقیماً با یک ماشین مجازی خاص مرتبط است – حتی اگر به سرور مجازی درون BladeSystem مجدداً تخصیص داده شود.

– امکان پیش تنظیم کردن اتصالات ورودی/خروجی سرور

– امکان جابجایی ، اضافه یا تغییر سرورها در پرواز

– پس از تعریف، مدیران SAN مجبور نیستند درگیر تغییرات سرور باشند.

ارتباط مجازی HP Flex-10/10D

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

عملکرد

 پیوند ۱۶*۱۰ گیگابایتی به سرورهای NIC

– هر پیوند ۱۰ گیگابایتی حداکثر ۴ FlexNIC یا ۳ FlexNIC و ۱ iSCSI FlexHBA را پشتیبانی می کند.

– هر iSCSI FlexHBA را می توان برای انتقال شتابiSCSI تنظیم کرد.

– هر FlexNIC و iSCSI FlexHBA توسط سرور به عنوان یک دستگاه فیزیکی PCI-e با سرعت قابل تنظیم از ۱۰۰مگابیت به ۱۰گیگابیت با افزایش ۱۰۰ مگابیتی در هنگام اتصال به رابط همگراکننده شبکهHP NC553i دو پورتی FlexFabric 10 گیگابیتی یا هر Flex-10 NIC 1 گیگابایت به ۱۰ گیگابایت با افزایش ۱۰۰ مگابایتی هنگام اتصال به یک رابط همگراکننده شبکه NC551m دو پورتی FlexFAbric 10 گیگابیتی یا رابط همگراکننده شبکه NC551m دوپورتی FlexFabric 10 گیگابیتی شامل همگراکننده NC554FLB دو پورتی FlexFabric

– ارتباطات ضربدری ۴*۱۰ گیگابایتی برای افزونگی و انباشت

– پیوندهای ۱۰ *۱۰ گیگابایتیSR ، LR یا LRM فیبری و SFP+ مسی

– حداکثر ۴ FlexNIC را به ازای هر اتصال سرور ۱۰ گیگابایتی پشتیبانی می کند.

– هر FlexNIC توسط سرور به عنوان یک دستگاه عملکرد فیزیکی PCI-e با سرعت قابل تنظیم از ۱۰۰ مگابایت به ۱۰ گیگابایت شناخته می شود.

– نرخ خط، پل فول دوبلکس ۶۰۰ گیگابیتی

– تاخیر ۱ میکرو ثانیه

– MTU حداکثر ۹۲۱۶ بایت – فریم‌های جامبو

– پشتیبانی از آدرس های ۱۲۸ کیلوبایتی MACو گروه های۱ کیلوبایتی IGMP

– برچسب گذاری VLAN، پس ترو ، پشتیبانی از تجمیع لینک‌ها در تمام پیوندها

– در حالت تونل VLAN، حداکثر ۴،۰۹۶ شبکه برای هر uplink و downlink سرور، پشتیبانی می‌شود. در حالت VLAN نگاشت شده، حداکثر ۱۰۰۰ شبکه در شبکه‌های uplink برای اشتراک‌گذاری مجموعه uplinkها،دامنه‌ یا ماژول پشتیبانی می شوند و روی لینک های سرور حداکثر ۱۶۲ شبکه برای هر پورت فیزیکی ۱۰ گیگابایتی پشتیبانی می شوند .(vcورژن ۳۰ یا بالاتر)

– چندین ماژول ارتباط مجازی Flex-10/10Dرا با سایر VC Flex-10 / 10D ، VC FlexFabric یا VC Flex-10 را با ۴ محفظه BladeSstem تجمیع کنید تا اجازه دهد هر پورت اترنت به هر uplink اترنت متصل شود.

مدیریت

– مدیریت اتصال مجازی برای هر ماژولی را شامل میشود

– HTTPS و یک رابط امن و قابل اسکریپت نویسیCLI آماده به کار، خارج از جعبه است. راه اندازی و مدیریت آسان از طریق رابط مدیر پردازنده

– SNMP ورژن ۱و۲و۳ سهولت استفاده و نگهداری را فراهم میسازد.

– Port Mirroring در هر پیوند ، پشتیبانی از عیب یابی شبکه را با آنالایزر شبکه فراهم میکند.

– IGMP Snooping ترافیک شبکه را بهینه می کند و از پهنای باند برای برنامه های چندکاره مانند برنامه های در جریان استفاده می کند

– امنیت مبتنی بر نقش برای مدیریت شبکه و سرور و سازگاری با LDAP ، TACACS + و RADIUS

– سفت‌افزار ارتباط مجازی را از راه دور روی چندین ماژول با استفاده از Virtual Connect Support Utility 1.10.1 بروزرسانی کنید.

– پر کردن خودکار CLI با کلید TAB

– پایان زمان جلسه CLI و GUI برای امنیت

– قابلیت تنظیم QOS براساس DOT1P و DSCP

– فیلتر قابل تنظیم ترافیک چندمسیره

– نظارت بر sFlow

 

پروفایل‌های اتصال سرور مجازی

– حداکثر ۴ FlexNIC را با استفاده از پهنای باند اختصاصی ۱۰ گیگابایتی برای هر اتصال را ایجاد کنید.

–     سرعت FlexNIC را از ۱۰۰مگابیت به ۱۰ گیگابیت در هر اتصال تنظیم کنید.

– تنظیمات اتصال سرور قبل از نصب سرور را برای استفاده آسان امکان پذیر می سازد. همچنین امکان جابجایی ، اضافه کردن یا تغییر اتصالات شبکه سرور در پرواز را می ‌دهد.

–    پس از تعریف ، لازم نیست مدیران LAN و SAN درگیر تغییرات سرور باشند.

کانال‌های سوییچ فیبری

سوییچ Brocade 8Gb SAN

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

خدمات اساسی پیشرفته

– طبقه‌بندی اجرای سخت افزار (گنجانده شده)

– انتخاب مسیر پویا (گنجانده شده)

– ابزارهای وب ( گنجانده شده)

– مدیریت گروه پیشرفته(EGM)

– پکیج قدرتمند به علاوه بسته نرم‌افزاری خدمات ضروری( اختیاری)

– چشم انداز اساسی

– ISL Trunking

-ساعت فابریک

– نظارت بر عملکرد پیشرفته

– سیستم عامل ایمن( گنجانده شده در FOS پایه)

– مشاور شبکه SAN( اختیاری)

قابلیت مدیریت

– ابزار وب(گنجانده شده)

– مدیریت گروه پیشرفته( EGM)

– نظارت بر عملکرد پیشرفته ( اختیاری پکیج + ارتقا)

– سرپرست HP Onboard ( همراه با HP BladeSystem)

– مدیری سیستم بینش HP( همراه با HP BladeSystem)

– ملزومات ذخیره‌سازی HP

– API

– SNMP

قابلیت همکاری

Brocade Access Gateway سوئیچ های تعبیه شده SAN Brocade را قادر می سازد تا با سایر قسمت‌های SAN که سیستم عامل پشتیبانی را اجرا می کنند ، به هم پیوسته شوند. در حالی که در حالت Brocade Access Gateway ، دستگاه نیز باید به یک سوئیچ یا مدیر لبه فعال NPIV وصل شود. محیط‌های پشتیبانی شده در یادداشت های انتشار Brocade Fabric OS® ذکر شده اند.

پیکربندی محفظه HP c7000

پیکربندی محفظه HP c7000 – نمایش بینش

اولین قدم برای پیکربندی محفظه ، پیکربندی آدرس IP با استفاده از Insight Display است.

۱٫به تنظیمات محفظه بروید

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۲٫ به Active OA بروید و OK را کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۳٫ به Active IPv4 بروید و OK را بزنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۴٫ مقدار مناسب را انتخاب کنید – پیکربندی IP استاتیک یا DHCP و OK را کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۵٫ رابط شما را به سمت دکمه پذیرش هدایت می کند. تأیید را کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۶٫ اکنون می توانید آدرس IP خود را وارد کنید. مدتی طول می کشد و پس از تنظیم آدرس IP به Accept بروید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۷٫ همین کار را با ماژول دوم پردازنده مدیر انجام دهید و اکنون می توانیم به پیکربندی مبتنی بر وب برویم.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

پیکربندی محفظه HP c7000 – راه اندازی برای اولین بار

پس از ورود با موفقیت به محفظه، شما توسط راه انداز برای اولین بار مورد استقبال قرار خواهید گرفت..ما از آنجا اکثر تنظیمات پیکربندی را انجام خواهیم داد.

۱٫تیک گزینه این صفحه را دوباره نشان نده را بزنید و سپس بر روی Next کلیک کنید

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۲٫ در صفحه بعدی می توانید FIPS (استانداردهای پردازش اطلاعات فدرال) را انتخاب کنید که به طور خلاصه مجموعه ای از ماژول‌های رمزنگاری استاندارد است. آن را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۳٫محفظه خود را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۴٫ اگر قبلاً فایل پیکربندی را ذخیره کرده اید می توانید از آن برای تنظیم محفظه استفاده کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۵٫نام قفسه، نام محفظه و زمان و تاریخ را وارد کنید. پیشنهاد می کنم از سرور NTP استفاده کنید تا همیشه تنظیمات زمان و تاریخ به روز باشد.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۶٫ می توانید قبل از استفاده از نمایش بینش محفظه ، رمز ورود را برای مدیر تغییر داده و محافظت از PIN را فعال کنید. روی Next کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۷٫ در بخش بعدی می توانیم حساب کاربری محلی دیگری ایجاد کنیم. بگذارید فقط یک مورد ایجاد کنیم تا به شما نشان دهیم چگونه این کار را می کنیم. روی گزینه New کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۸٫ نام کاربری ، رمز عبور و سطح امتیاز را ارائه دهید. در قسمت سمت راست صفحه انتخاب کنید که کاربر باید به چه جایی دسترسی داشته باشد. در انتها روی Add user کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۹٫در صفحه بعدی EBIPA را پیکربندی خواهیم کرد- محصور کردن با آدرس IP . EBIPA دامنه DHCP داخلی برای Blades iLO و دستگاه های موجود در محفظه (HP virtual connect یا HP access Gataway)است. روی Next کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۰٫ما باید ابتدا آدرس EBIPA، Subnet Mask، Gateway، Domain و DNS Servers را پر کنیم. قدم بعدی کلیک بر روی autofill است که طیف وسیعی را پر می‌کند.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۱٫ ما همین کار را برای Interconnect Bays انجام می دهیم و روی Next کلیک می کنیم.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۲٫ می توانید IPv6 را به همان روش پیکربندی کنید. من این را رد کردم و به مرحله بعدی حرکت کردم.

۱۳٫ مرحله بعدی پیکربندی گروه های دایرکتوری است.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۴٫ روی New کلیک کرده و نام گروه را اضافه کنید ، سطح امتیاز را تنظیم کنید و مجوزهای لازم را به گروه بدهید. پس از آن بر روی گزینه add group setting کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۵٫ روی Next کلیک کنید و سپس ما تنظیمات Directory را انجام خواهیم داد.

۱۶٫ Enable LDAP Authentication را انتخاب کنید و از NT Acoount Name Mapping (username/domain) استفاده کنید.

تنظیمات زیر را انجام دهید:

۱٫ Directory Server Address

۲٫Directory Server SSL Port

۳٫ Search Context

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۷٫ روی Next کلیک کنید و به Network Setting بروید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۸٫ تنظیمات مربوط به هر دو ماژول مدیر پردازنده را فراهم کنید.

۱٫DNS Host Name

۲٫ IP Address

۳٫Subnet Mask

۴٫Gateway

۵٫DNS Server 1

۶٫DNS Server 2

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۱۹٫ روس Nextکلیک کنید(از تنظیمات IP6 رد می‌شویم) و به صفحه تنظیمات می‌رویم

۲۰٫ تقریباً در پایان می توانید تنظیمات SNMP را پیکربندی کنید که من آن را رد کردم.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۲۱٫ مرحله آخرتنظیمات مدیریت انرژی است.

۱٫ power mode: AC redundant ، Power Supply Redundant یا Not Redundant را انتخاب کنید.

۱٫ AC redundant: در این تنظیمات ازNمنبع برای تأمین انرژی استفاده می شود و N برای تأمین افزایشی استفاده می شود.

۲٫ Power Supply Redundant: حداکثر ۶ منبع تغذیه را می توان با یک منبع تغذیه که همیشه محفوظ است برای تأمین افزایشی نصب کرد.

۳٫Non Redundant: نه کار اضافی: هیچگونه مقرراتی در مورد قدرت افزایشی اجرا نشده و هشدارهایی درباره قدرت اضافی داده نمی شود.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۲٫انرژی پویا: این حالت به طور پیش فرض خاموش است زیرا منبع تغذیه با راندمان بالا در اکثر شرایط باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. در صورت فعال شدن ، دینامیک پاور سعی می کند با اجرای منبع تغذیه مورد نیاز با سرعت بالاتر و استفاده از منابع غیرضروری در حالت آماده به کار ، انرژی را ذخیره کند.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۳٫حد مجاز توان: توان مجاز AC را در این حد محدود کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۲۲٫ روی Next کلیک کنید و راه‌اندازی برای اولین بار را تمام کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

پیکربندی محفظه HP c7000 – تنظیمات اضافی

پیکربندی محفظه HP c7000 تنظیمات اضافی- Directory Setting

برای استفاده از تأیید هویت Active Directory ، باید گواهی کنترلر دامنه را وارد محفظه کنیم.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۲٫

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۳٫ مرحله آخر تست تنظیمات است. به برگه تنظیمات آزمایش بروید. به منظور انجام این کار ، نام کاربری و رمزعبور را بدهید و روی تنظیمات تست کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۴٫ بعد از کلیک روی تنظیمات تست ، باید برای نتیجه آزمایش مدتی صبر کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

۵٫ اگر همه چیز درست تنظیم شده است باید موفقیت را ببینید. در مورد من ، من از همه موارد عبور نکرده‌ام زیرا نمی توانم کنترل کننده دامنه را پینگ کنم ، اما تأیید صحت کار می‌کند.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

پیکربندی محفظه HP c7000 تنظیمات اضافی- Enclosure IP Mode

شبیه به ماژول اتصال مجازی ، مدیر پردازنده از “حالت IP مجازی” پشتیبانی می کند. به عبارت ساده این بدان معنی است که با دسترسی به OA ، همیشه در محفظه به OA فعال هدایت می شوید. برای فعال کردن آن ، به گزینه Enclosure Settings بروید گزینه Enclosure TCP / IP Settings را کلیک کنید و در تب، تنظیمات IPv4 مشاهده خواهید کرد. حالت Enclosure IP Mode را انتخاب کنید و روی apply کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

تنظیمات اضافی پیکربندی محفظه HP c7000 – Onboard Administrator Active/Standby Transition

یکی دیگر از ویژگیهای بسیار مفید در مدیر پردازنده امکان جابجایی بین Active و Standby OA است. به منظور جابجایی، باید بر روی Transition Active to standby در Enclosure Settings کلیک کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

تنظیمات اضافی پیکربندی محفظه HP c7000- Link Loss Failover

Link Loss Failover امکان نظارت بر وضعیت لینک شبکه در ماژول فعال را می‌دهد. اگر این عملکرد را فعال کنیم در صورت عدم موفقیت ، شبکه به صورت خودکار از حالت فعالOA به حالت آماده باش OA می‌رود .برای فعال کردن آن ، به قسمت Enclosure Settingsبروید و روی Link Loss Failover کلیک کنید و Enable Link Loss Failover را فعال کنید ، درخواست را Apply کنید.

نصب و پیکربندی HP c7000 Blade Enclosure

امیدواریم از این پست بهره کافی رو برده باشید. جهت مشاوره و خرید سرور اچ پی با کارشناسان ما با شماره ۸۸۸۸۴۲۶۸ تماس بگیرید.

ادامه مطلب

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

معرفی سرور HPE Proliant ML30 Gen 10

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10 ، سرور قدرتمندی است که با ظاهر ایستاده و Tower خود، همچنان به عنوان سروری ارزان‌قیمت، قابل تهیه و خرید است و برای دفاتر کوچک، دفاتر راه دور و شعبات که به طور کلی در رده کسب‌و کارهای کوچک قرار می‌گیرند، سرور HPE Proliant ML30 Gen 10 یک سرور مناسب و ایده‌آل است.

سرور HPE ML30 GEN 10 از نسل 10 اچ پی ، قابلیت اجرای راهکارهای هیبرید کلود و on-premise را دارد و در کارایی و سرعت، امنیت، قابلیت اطمینان و ارتقاپذیری را در حد رده انترپرایزها ولی با قیمت پایین‌تر به شما ارایه می‌دهد. با ایجاد تغییری کوچک در این سرور، از مزایای بسیاری استفاده خواهید کرد.

سرور ML30 G10 همانند دیگر سرورهای نسل 10 اچ پی ، دارای ویژگی امنیتی HPE iLO Silicon Root of Trust است که آن را به یکی از امن‌ترین سرورهای دنیا بدل می‌کند.

منابع تغذیه با ویژگی افزونگی یا همان Radundancy، در کنار Hot-Plug HDD های 4 LFF و 8 SFF می‌توانند انعطاف و دسترس پذیری مورد نیاز شما را در سرور HPE ML30 GEN 10 برایتان فراهم کنند. ارتقاپذیری بسیار بالا در سرور HPE ML30 G10 ، با وجود کنترلرهای SAS، کارت شبکه‌ها و کارت گرافیک‌ها برای شما فراهم است و نیازهای شما را هنگام رشد کسب‌وکارتان پشتیبانی می‌کند.

از آنجایی که سرور HPE ML30 GEN 10 دارای ویژگی‌های انترپرایزی است، رشد کسب‌وکارتان را با TCO کمتری همراهی می‌کنید. از مزایایی که سرور ML30 G10 دارد، متعجب خواهید شد!

ویژگی‌های جدید سرور HPE ML30 GEN 10

 1. پشتیبانی از پردازنده‌های Intel Xeon E که 4 و 6 عدد هسته فراهم می‌کنند و حداکثر 80 وات، مصرف دارند.
 2. پشتیبانی از پردازنده‌های Core i3 سری 8 و Pentium G
 3. پشتیبانی از حافظه‌های 2666 MT/s HPE DDR4 Standard Memory UDIMM که ظرفیت 8، 16 و 64 گیگابایت را فراهم می‌کنند.
 4. 4 اسلات افزونه برای انعطاف بیشتر: دو کانکتور x8 و دو کانکتور  x16
 5. پشتیبانی از Onboard M.2 NVMe SSD
 6. پورت اختصاصی HPE iLO و پورت سریال اختیاری (serial port option kit)
 7. ⁣ظرفیت ذخیره سازی بالاتر
 8. پشتیبانی از Onboard M.2 NVMe SSD
 9. پشتیبانی از درایوهای SFF SAS SSD
 10. ⁣⁣پشتیبانی از 6 درایو NHP LFF SATA
 11. سازگای با حجم‌های کاری متفاوت در SMBها
 12. پشتیبانی از ClearOS

حداکثر ظرفیت ممکن در سرور HPE ML30 GEN 10 ، توسط SFF های 7.68 ترابایتی فراهم می‌شود که در کل برابر با 61.44 ترابایت است.

پردازنده سرور HPE ML30 GEN 10

چیپ ستی که در سرور ML30 G10 استفاده شده، Intel C246 است. در سرور HPE ML30 GEN 10 ، همانند نسل 9 آن، از سهپردازنده اینتل زئون، پنتیوم و Core i3 می‌توان استفاده کرد که البته در سری‌های جدیدی که این سرور پشتیبانی می‌کند تعداد هسته‌ها، فرکانس و حافظه Cache تفاوت‌هایی دارند. اگر کنجکاوید که بدانید چه چیپ ستی در سرور ML30 G9 استفاده شده بود، باید بگویم که چیپ ست Intel C236 بوده است.

سرور HPE ML30 GEN 10 ، در صورت استفاده از اینتل زئون های سری E که فرکانسی بین 3.3 تا 3.8 گیگاهرتز دارند و حافظه Cache آن‌ها 8 یا 12 مگابایت است، می‌توانند 4 یا 6 هسته برای شما فراهم کنند. این سری پردازنده‌ها از حافظه‌های نسل 10 اچ پی که سرعت 2666 MT/s دارند، پشتیبانی می‌کنند. با چنین شرایطی، اپلیکیشن‌های SMB ها با کارایی بسیار بالا قابل اجرا هستند.

در صورت استفاده از پردازنده های Core i3-8300 که فرکانس 3.7 گیگاهرتز و 8 مگابایت حافظه Cache دارند، تعداد 4 هسته خواهید داشت و تنها می‌توانید از DDR4هایی با سرعت 2400 MT/s استفاده کنید.

در نهایت هم اگر از پردازنده های Pentium G5400 که فرکانس 3.7 گیگاهرتز و 4 مگابایت حافظه Cache دارند، استفاده کنید، تعداد 2 هسته خواهید داشت و تنها می‌توانید از DDR4هایی با سرعت 2400 MT/s استفاده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید تمامی مدل‌های پردازنده که سرور ML30 G10 پشتیبانی می‌کند را به همراه ویژگی‌های آنها ببینید.

حافظه سرور HPE ML30 GEN 10

سرور ML30 G10 از 4 عدد استاندارد-مموری های HPE DDR4 UDIMM با سرعت 2666 MT/s پشتیبانی می‌کند که ظرفیت 8، 16 و 64 گیگابایت را فراهم می‌کنند. این 4 عدد DIMM در دو کانال قرار دارند و در هر کانال دو DIMM قرار می‌گیرد. ظرفیت هر DIMM می‌تواند 2 یا 4 یا 16 گیگابایت باشد.

نکته: حداکثر سرعت حافظه بستگی به مدل پردازنده دارد.

استفاده از ویژگی امنیتی و قابلیت ECC در حافظه از بروز Data Loss و Downtime های پیش‌بینی نشده سیستمی جلوگیری می‌کند.

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

ذخیره سازی سرور HPE ML30 GEN 10

ظرفیت ذخیره سازی در سرور HPE ML30 G10 برابر با 1.44 ترابایت است و این ویژگی این سرور را به سروری ایده‌آل برای راهکار ذخیره سازی در کسب‌وکارتان تبدیل می‌کند تا بتوانید رشد روزافزون داده‌ها را کنترل کنید. با پشتیبانی از اسلات آنبورد M.2 NVMe SSD می‌تواند سرعت بسیار خارق‌العاده‌ای را برای “بوت درایو – Boot Drive” برایتان فراهم کند. این M.2، ظرفیت 480 گیگابایتی دارد.

سرور HPE ProLiant ML30 Gen9 با داشتن تکنولوژی HPE Smart Drives امکان افزودن درایوهای بیشتری را بر اساس نیاز شما در ذخیره‌سازی فراهم می‌کند و شما می‌توانید  Drive Cageهایی با 4 عدد LFF و 8 عدد SFF استفاده کنید. در نتیجه انعطاف‌پذیری برای افزایش ظرفیت استوریج لوکال شما فراهم می‌شود. این سرور اچ پی به ازای هر اسلات، حداکثر 7.68 ترابایت را پشتیبانی می‌کند یعنی اگر از تمامی ظرفیت SFF آن استفاده کنید خواهید توانست از 61.44 ترابایت استوریج داخلی استفاده کنید.

سرور HPE Proliant ML30 Gen 10 نیازهای متنوع شما در زمینه ذخیره سازی را فراهم می‌کند و در واقع انعطاف پذیری لازم را دارد و از فرمت‌های متنوعی از هارد درایوها پشتیبانی می‌کند و امکان پیاده‌سازی انواع مختلفی از RAID را فراهم می‌کند. با این شرایط بر اساس رشد و کسب‌وکارتان می‌توانید استوریج مناسب را انتخاب کنید.

انتخاب‌های شما در این زمینه به صورت زیر است:

4 درایو LFF به صورت هات پلاگ و غیر هات پلاگ (NHP)

LFF های هات پلاگ (SAS و SATA) و غیر هات پلاگ (SATA) هر دو در این سرور نسل 10 اچ پی قابل استفاده است. تفاوت آنها در ظرفیتی است که ارایه می‌دهند، اولی 12 ترابایتی است و دومی 4 ترابایتی. و از آنجایی که سرور ML30 g10 از 4 هارد LFF پشتیبانی می‌کند، در نتیجه به ترتیب ظرفیت 48 و 16 ترابایت فراهم خواهد شد. در این مورد تفاوتی بین نسل 9 و نسل 10 وجود ندارد.

یکی از تفاوت‌های نسل 9 و نسل 10 در HPE ML30 G10 این است که هنگام استفاده از LFF غیر هات پلاگ، در کنار 4 درایو 4 ترابایتی، می‌توانیم از یک Additional Optional LFF Drive Enablement Kit استفاده کنیم تا دو غیر هات پلاگ دیگر هم داشته باشیم و ظرفیت به 24 ترابایت برسد. پس در صورت استفاده از LFF های NHP می‌توان 6 درایو 4 ترابایتی داشته باشیم.

و اما در صورت استفاده از Hot Plug LFF SATA SSD که 1.92 ترابایت ظرفیت دارند، 7.68 ترابایت ظرفیت خواهیم داشت.

در صورت استفاده از اینتل زئون های سری E که فرکانسی بین 3.3 تا 3.8 گیگاهرتز دارند و حافظه Cach آن‌ها 8 یا 12 مگابایت است، می‌توانند 4 یا 6 هسته برای شما فراهم کنند.

 1. 8 درایو SFF به صورت هات پلاگ

از آنجایی که حداکثر ظرفیت هارد درایوهای SFF SATA برابر با 2 ترابایت است، در صورت استفاده از آنها، 16 ترابایت استوریج داخلی خواهید داشت. در صورت استفاده از SFF SAS ها که ظرفیت 2.4 ترابایت را دارا هستند، ظرفیت 19.2 ترابایت فراهم می‌شود که با نسل 9 تفاوتی نکرده است. در صورت استفاده از SFF SATA SSD ها که ظرفیت 7.68 ترابایت دارند، به ظرفیت 61.44 ترابایت می‌رسیم که در نسل 9 از چنین درایوهایی با ظرفیت 3.84 ترابیت پشتیبانی می‌شود و ظرفیت30.72 ترابایت فراهم می‌شود (ظرفیت نصف می‌شود).

در ML30 G9 از SFF SAS SSD ها پشتیبانی نمی‌شود و یکی از تفاوت‌های ML30 G9 و ML30 G10 همین است. اگر از چنین درایوهایی که ظرفیت 400 گیگابایت دارند استفاده کنید، ظرفیت 3.2 ترابایت خواهید داشت.

می‌بینیم که حداکثر ظرفیت ممکن در این سرور اچ پی، توسط SFF های 7.68 ترابایتی فراهم می‌شود که در کل برابر با 61.44 ترابایت است.

 1. Onboard M.2 NVMe SSD

تفاوت مهمی که ML30 G9 و ML30 G10 دارند این است که در نسل 10 از M.2 های آنبورد پشتیبانی می‌شود. این درایوها 480 گیگابایتی هستند و سرعت خارق‌العاده‌ای دارند و برای Boot Drive مناسبند. لازم به توجه است که تمام مدل‌های ML30 G10 از آن پشتیبانی می‌کنند.

کنترلر سرور HPE ML30

کنترلری که به صورت تعبیه شده در سرور HPE Proliant ML30 Gen 10 قرار دارد، همانند تمامی دیگر سرورهای نسل 10 اچ پی، کنترلر نسل 10 و کنترلر پیش‌فرض SATA HPE Smart Array S100i است. این کنترلر در واقع فرم دوباره طراحی شده HPE Smart Array است و انعطاف لازم برای این که بتوانید مناسب‌ترین کنترلر 12 گیگابیتی (در ثانیه) را متناسب با محیط کاری خود انتخاب کنید، فراهم می‌کند.

نکاتی درباره کنترلر S100i

کنترلر S100i به غیر از 4 پورت SATA در Drive Cage از 2 پورت اضافی هم پشتیبانی می‌کند.

کنترلر S100i تنها در حالت UEFI کار می‌کند و برای پشتیبانی از حالت Legacy، کنترلر دیگری لازم است.

کنترلر S100i تنها از ویندوز پشتبانی می‌کند. اچ پی به کاربران لینوکس راهکار استفاده از نرم افزار متن باز In-Distro را برای ایجاد two-disk RAID 1 boot volume می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/lsrrb

انواع کنترلر در ML30 G10

Essential RAID Controller:

 1. HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller
 2. HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller

Performance RAID Controller:

 1. HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller
 2. HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller

نکته: کنترلرهای Performance RAID که یکی از سه نوع کنترلرهای نسل 10 اچ پی است، به HPE Smart Storage Battery نیاز دارند که باید به صورت جداگانه خریداری شود.

اسلات‌های افزونه و USB ها

ML30 G9 و سرور HPE ML30 G10 ، هر دو از 4 اسلات PCIe پشتیبانی می‎کنند که در نسل 10 برای انعطاف بیشتر، دو کانکتور با کانکتور واید  x8 و دو کانکتور با کانکتور واید  x16 قابل استفاده است. در هر دو نسل این سرور، از 6 عدد USB 3.0 پشتیبانی می‌شود اما تعداد USB 2.0 ها از 4 به 1 رسیده است.

نرم افزار مدیریتی HPE iLO 5 در سرور ML30 G10

وجود پورت اختصاصی HPE iLO امکان اختصاص پهنای باند بیشتر برای کارهای شبکه را فراهم می‌کندتا به کارایی بالاتر در شبکه برسیم.

سرور HPE Proliant ML30 Gen 10 دارای مجموعه کاملی از HPE iLO 5 است که در سرورهای نسل 10 وجود دارد و ویژگی‌های مدیریتی آن شامل موارد زیر است:

 • HPE Agentless Management
 • HPE Active Health System
 • HPE Intelligent Provisioning

سرور اچ پی HPE ProLiant ML30 Gen10

کارت گرافیک سرور HPE Proliant ML30 Gen 10

امکان استفاده از کارت گرافیک‌های سه بعدی و حرفه‌ای در سرور ML30 G10 وجود دارد در نتیجه حجم‌های کاری گرافیکی مانند مدل‌های CAD در اندازه متوسط (نرم افزار طراحی برای مهندسان و طراحان و … که مدل‌های دو بعدی و سه بعدی قابل طراحی است)، تولید محتوای دیجیتالی و تصویربرداری پزشکی، قابل کنترل و مدیریت هستند.

منبع تغذیه HPE Proliant ML30 Gen 10

این سرور نسل 10 اچ پی از منبع تغذیه هات پلاگ HPE 500W Flex Slot Platinum استفاده می‌کند که قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد. همچنین در پلت‌فرم‌های مختلف سرور، می‌توان این قطعات را به اشتراک گذارید.

ویژگی‌های امنیتی سرور ML30 G10

سرور HPE Proliant ML30 Gen 10 یکی دیگر از سرورهای اچ پی است که فریمور اصلی مستقیما بر روی سیلیکون قرار گرفته تا حفاظت و امنیتی که در سرورهای نسل 10 اچ پی تعبیه شده است، با وجود تکنولوژی Silicon Root of Trust فراهم شود.

قبل از بوت شدن سیستم عامل، میلیون‌ها کدخط فریمور اجرا می‌شود. با وجود Runtime Firmware Validation که در HPE iLO Advanced Premium Security Edition فراهم می‌شود، می‌توان هر 24 ساعت، اعتبار فریمور اصلی سرور را بررسی کرد.

اگر کد نامعتبری تشخیص داده شود، Secure Recovery امکان برگشتن فریمور سرور، به آخرین نسخه مناسب و سالم و یا حالت کارخانه  را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های امنیتی دیگری هم غیر از iLO، در دسترس است مثلا ماژول امنیتی TPM که از دسترسی‌های غیرمجاز به سرور HPE Proliant ML30 Gen 10 جلوگیری می‌کند.

مشخصات فنی سرور HPE Proliant ML30 Gen 10

Processor: Intel

Processor family:

 • Intel® Xeon® E Processor
 • Intel® Core™ i3 Processor
 • Intel® Pentium® Processor

Processor core available: 2 to 6 core

Processor cache: 4 to 12 MB L3

Processor number: 1

Processor speed: 3.8 GHz, maximum depending on processor

Maximum memory: 64 GB with 16 GB DDR4

Memory slots: 4

Memory type: HPE DDR4 Standard Memory

Memory protection features: Unbufferred ECC

Drive supported

 • 4 NHP LFF SATA HDD with optional 2 LFF SATA HDD
 • 4 LFF SAS/SATA HDD/SSD
 • 8 SFF SAS/SATA HDD/SSD
 • 1 M.2 NVMe SSD

Infrastructure management

 • HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded)
 • HPE Systems Insight Manager (requires download)
 • HPE OneView Standard (requires download, available in early 2019)
 • HPE iLO Advanced (Optional)
 • HPE iLO Advanced Premium Security Edition (Optional)
 • HPE OneView Advanced (requires download, available in early 2019) (Optional)

Expansion slots: 4

Network controller: HPE 1 Gb 332i Ethernet adapter, two ports per controller

Storage controller: 1 HPE Smart Array S100i

Form factor: 4U Tower

Product dimensions (H x W x D): 36.83 x 17.50 x 47.50 cm

Weight: 10.1 kg minimum; 17.6 kg maximum

برای مشاوره و خرید انواع سرورهای اچ پی، می‌توانید با شماره 88884268 تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب

مفهوم RAM

مفهوم RAM

مفهوم RAM

مفهوم RAM

RAM مخفف Random Access Memory به معنی حافظه دسترسی تصادفی است می باشد. رم یک جزء سخت افزاری رایج می باشد که در دستگاه های الکترونیکی از جمله رایانه های رومیزی ، لپ تاپ ، تبلت و تلفن های هوشمند وجود دارد. در رایانه ها حافظه رم ممکن است به عنوان ماژول های حافظه ، مانند DIMM یا SO-DIMMs sodimm نصب شود. در تبلت ها و تلفن های هوشمند حافظه رم معمولا برر روی دستگاه ادغام شده است و نمی توان آن را از سیستم حذف کرد.

مقدار حافظه رم در یک دستگاه تعیین می کند که سیستم عامل و برنامه های کاربردی باز چه مقدار حافظه می توانند استفاده کنند. هنگامی که یک دستگاه دارای حافظه رم کافی باشد چندین برنامه کاربردی می توانند همزمان و بدون هیچ گونه کندی اجرا شوند. هنگامی که یک دستگاه صد در صد از حافظه رم موجود خود را استفاده کند ممکن است باعث کند شدن قابل توجه دستگاه شود. بنابراین ، اضافه کردن رم یا خرید دستگاه با رم بیشتر یکی از بهترین راهها برای بهبود عملکرد دستگاه می باشد.

رایانه ای با 16 گیگابایت رم دارای 16 گیگ حافظه می باشد. مقدار حافظه رم کاملا متفاوت از مقدار حافظه هارد می باشد و فضای دیسک HDD یا SSD صرفا برای ذخیره سازی فایل ها و داده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
حافظه رم حافظه فرار می باشد زیرا فقط هنگام روشن بودن دستگاه ، داده ها را ذخیره می کند و هنگامی که دستگاه خاموش است ، داده های ذخیره شده در حافظه رم پاک می شوند. با راه اندازی مجدد دستگاه ، سیستم عامل و برنامه ها داده های تازه را در حافظه رم سیستم بارگذاری می کنند. به همین دلیل است که راه اندازی مجدد رایانه اغلب مشکلات را برطرف می کند.

 

ادامه مطلب

آشنایی با انواع سرور

آشنایی با انواع سرور

آشنایی با انواع سرور

شبکه و یا زیرساخت شبکه، مجموعه‌ای از مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای اتصال دستگاه‌ها در یک سازمان و اتصال سازمان با دیگر سازمان‌ها و اینترنت است. سخت‌افزارهای فیزیکی و مولفه‌های منطقی زیرساخت شبکه باید بتوانند برخی ویژگی‌های لازم برای شبکه از جمله قابلیت اتصال، قابلیت‌های مسیریابی و سوئیچینگ، امنیت شبکه و کنترل دسترسی را تامین کنند. شبکه و یا زیرساخت شبکه باید قبل از اینکه سرورهایی برای پشتیبانی از اپلیکیشن‌هایی که کاربران نیاز دارند، در محیط شبکه پیاده‌سازی شوند، ایجاد شود.

بنابراین هنگام طراحی شبکه و انتخاب کامپیوترها برای شبکه، عملکردی که هر کامپیوتر قرار است انجام دهد، باید مشخص باشد. دانستن این عملکردها موجب می‌شود طراح شبکه بتواند به خوبی، مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز کامپیوترها را تعیین کند.

خود ویندوز سرور 2003 هنگام نصب، امکانات و ابزارهایی را روی کامپیوتر فراهم می‌کند. امکانات و عملکردهای اضافی باید روی سرور پیاده‌سازی شوند تا سرویس‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز سازمان و کاربران آن تامین شود. در واقع، تا زمانی که این امکانات و قابلیت‌های اضافی نتوانند سرویس‌های ویژه را تامین کنند، کامپیوتر نمی‌تواند نیازهای کاربران را تامین کند.

کامپیوترهای مورد نیاز در شبکه می‌توانند با توجه به Role های زیر دسته‌بندی شوند:

رول‌های سروری

سرورها را می‌توان برای اجرای رول‌های متعددی پیکربندی کرد. برنامه‌های کاربردی که سرور اجرا می‌کند، رول آن سرور را مشخص می‌کند. معمولا سرورها برای اجرای رول خاص‌شان، نیاز به نصب سرویس‌ها و امکانات اضافی دارند. در مقایسه با workstation ها، سرورها دارای فضای دیسک حافظه بیشتر، و پردازنده‌های سریع‌تری هستند. نقش و رول سرور، مشخص‌کننده‌ی سخت‌افزارهای موردنیاز سرور است. در ادامه برخی از نقش‌های رایج سروری را مشاهده می‌کنید.

 • Domain controller
 • Database server
 • Backup server
 • File server
 • Print server
 • Infrastructure server
 • Web server
 • E-mail server

رول Desktop workstation

desktop workstation ها متمایز از سرورها هستند، desktop workstation ها کامپیوترهای همه منظوره‌ای هستند که قادر به انجام برخی عملکردها هستند.

رول Workstation قابل حمل

workstation های قابل حمل در واقع راهکاری هستند که امکانات کامپیوترهای رومیزی را برای کارمند خارج از سازمان (آف سایت) فراهم می‌کنند.

ویندوز سرور 2003 مفهوم رول‌های سروری را معرفی کرد. نقش‌های سرور اصولا وظایف ادمینی مرتبط را گروه‌بندی کرده و قابلیت یا عملکرد خاصی را برای طراحی شبکه فراهم می‌کند. در ویندوز سرور 2003، اگر سرور برای نقش سروری خاص پیکربندی شده باشد، سرویس‌ها، امکانات و ابزارهای اضافه‌تری روی آن سرور نصب می‌شوند. به این ترتیب، سرور سرویس‌های مورد نیاز کاربران را فراهم می‌کند.

ویندوز سرور 2003، ابزار جدیدی با عنوان Manage Your Server Utility، برای تعریف و مدیریت نقش‌های سروری فراهم می‌کند. ویزارد مورد استفاده برای اجرای رول‌های سروری در کامپیوترها، Configure Your Server Wizard است که شامل Manage Your Server Utility بوده و از طریق همین Utility مدیریت می‌شود.

با وجود ویندوز سرور 2003، می‌توان یازده نقش سروری مختلف را با Configure Your Server Wizard پیکربندی کرد:

 • File server
 • Print server
 • Application server
 • Mail server
 • Terminal server
 • Remote access server/VPN server
 • Domain controllers
 • DNS server
 • WINS server
 • DHCP server
 • Streaming media server
ادامه مطلب

معرفی انواع سرور اچ پی

معرفی انواع سرور اچ پی

در خرید سرور اچ پی یکی از دانستی های مهم، آشنایی با انواع سرورهای شرکت اچ پی است تا بتوانید خریدی هوشمندانه و متناسب با نیازتان داشته باشید. کمپانی اچ پی (HP) یک شرکت آمریکایی است که محصولات اصلی آن شامل چاپگر، موبایل، تبلت، لپ تاپ و انواع سرور می شود. در این مقاله قصد داریم به چند نکته مهم در مقایسه سرورهای اچ پی بپردازیم.

اچ پی با تولید و عرضه انواع نسل های سرور به عنوان یکی از از بزرگترین پرچمداران دنیای تولید سرور و تجهیزات ذخیره سازی شناخته شده است و به جرات می توان گفت که انواع سرور اچ پی در ایران فروش بالایی داشته و از سایر برندها محبوبیت بیشتری دارد. به طور کلی سرورهای HP ایده آل برای مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات هستند که قابلیت های مختلفی را برای محیط های کاری و سازمانی شما مهیا می سازند.

انواع سرور اچ پی
خرید سرور اچ پی را باید براساس نوع تاور و نوع رک مونت بودن سرور انتخابی انجام دهید که یکی از مهمترین نکات در خرید سرور HP تلقی می شود. سرورهای شرکت اچ پی در رده Proliant در سه گروه کلی Rackmount وTower وBlade قرار می گیرند. در این مقاله از سایت کیهان سرور به معرفی این گروه ها پرداخته ایم.

۱- سرورهای RACKMOUNT) DL)

معرفی انواع سرور اچ پی

این گروه از سرورهای اچ پی به صورت خوابیده در سایز متوسط طراحی شده اند که از انعطاف، مدیریت پذیری و ارتقا پذیری بالایی برخوردار می باشند و مخصوص رک بسیار پرقدرت هستند. خرید سرور اچ پی گروه DL برای استفاده در محیط هایی که تعداد زیادی سرور وجود دارد و برای پردازش‌های گوناگون و کسب و کارهای متوسط تا بزرگ مناسب است.
سرورهای DL شرکت اچ پی در انواع سری های DL700 ، DL500 ، DL300 ، DL100 و DL900 تولید می شوند که در این بین، سرور اچ پی سری DL380 در ایران بسیار پر فروش و محبوب است که از جدیدترین مدل های این سری می توان به مدل HP DL380 Gen9 E5-2620v3 اشاره داشت.

۲- سرورهای TOWER) ML)

معرفی انواع سرور اچ پی
برای خریدی مناسب از لحاظ کارایی چیزی کمتر از سرورهای DL اچ پی ندارند و سرورهای ایستاده و قدرتمندی هستند. از مزایای مهم سرورهای ML، عدم وابستگی آنها به رک و ارتقا پذیری آنها است، از این رو خرید سرور اچ پی گروه ML برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ و هم چنین شرکت های معمولی انتخابی مناسب است. این سرورها می توانند زیر ساخت کاملی را برای شرکت ها فراهم کنند.

۳- سرورهای BLADE) BL)

معرفی انواع سرور اچ پی

سرورهای BLADE اچ پی به صورت تیغه ای هستند، نوع طراحی این سرورها کاملا ماژولار و فشرده است. از مزیت های سرورهای BL اچ پی می توان به کارایی بالا و دسترسی پذیری فوق العاده ، ۸۵ درصد کابل کشی کمتر نسبت به سایر سرورها، قدرت پردازنده ی قوی، مصرف انرژی و اشغال فضای بسیار کم، معماری ماژولار و ساختار متفاوت اشاره داشت.
از طرفی سرورهای BLADE HP را می توان به راحتی مدیریت کرد تمامی این ویژگی ها سبب شده است تا میزان هزینه ها در دیتا سنترها کاهش پیدا کند و کیفیت سرویس دهی بالا برود.
شکل قرار گیری سرورهای BL اچ پی در رک به صورت مجموعه ای است. تعداد این مجموعه ۸ یا ۱۶ عدد بوده که برای نصب در رک در داخل محفظه های مخصوصی به نام C3000 و C7000 قرار می گیرند. خرید سرور اچ پی گروه BLADE همراه با استوریج مناسب، TCO (هزینه کل مالکیت) کمتری دارد.
این سرورها مناسب برای استفاده در کسب و کارهای کوچک و بزرگ انترپرایزها هستند که قابلیت های زیادی در اختیار شما قرار می دهند به طوری که زیر ساخت های سنتی قادر به ارائه این مزایا نمی باشند.

ادامه مطلب

مفهوم Cache Server و کاربرد آن

مفهوم Cache Server و کاربرد آن

مفهوم Cache Server و کاربرد آن

در این پست قصد داریم به مفهوم Cache Server و کاربرد آن در شبکه اینترنت بپردازیم. شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) جهت صرفه جویی در مصرف پهنای باند (Bandwidth) خود از امکانی به نام Cache Server استفاده می نمایند. نحوه کار سرویس فوق به این صورت است که زمانیکه یک کاربر برای نخستین بار درخواست لود شدن سایتی (برای مثال Google.com) را می فرستد، سایت مذکور لود شده و در Cache Server شرکت ISP ذخیره می گردد تا در دفعات بعدی که کاربر درخواست همین سایت را ارسال نماید، وب سایت مربوطه از منبع اصلی آن (وب سرور مربوطه) لود نشده و از صفحات کش شده موجود در Cache server استفاده نماید. با این کار پهنای باند شرکت مصرف نمی گردد، بلکه از سرور داخلی Cache Server خوانده می شود، در نتیجه سرعت لود شدن سایت نیز برای کاربران افزایش می یابد.

اما اگر در این مدت تغییری بر روی وب سایت مورد نظر رخ داده باشد، کاربر به دلیل مشاهده صفحات کش شده و قدیمی قادر به رؤیت تغییرات جدید نخواهد بود. قابل ذکر است که بسته به شرکت ISP شما، مدت زمان Refresh شدن Cache Server ها متفاوت می باشند، این مدت از ۲ یا ۳ ساعت الی ۴۸ ساعت متغیر است (Cache Server و کاربرد آن).

مفهوم Cache Server و کاربرد آن

در نظر داشته باشید که علاوه بر Cache Server شرکت ارائه دهنده اینترنت شما (ISP) با توجه به شبکه داخلی ممکن است با Cache های دیگر نیز روبرو باشید، برای مثال اگر شبکه داخلی شما از نرم افزار ISA Server و یا TMG برای کنترل ترافیک خود استفاده می نماید، باید توجه داشته باشید که این نرم افزارها نیز دارای Cache های مستقلی می باشند.

در برخی از موارد می توان با فریب دادن Cache Server، آن را مجبور ساخت تا سایت مورد نظر را مجددا از منبع مربوطه (وب سرور) لود نماید برای اینکار باید تغییرات جزئی را در ظاهر URL وارد شده ایجاد نمود. به طور مثال اگر همیشه آدرس سایت خود را به این صورت وارد می نمودید http://www.example.com، این بار برای فریب دادن Cache server آدرس را به صورت http://example.com/# وارد نمایید، در این حالت Cache Server مربوطه به تفاوت بین این دو نام پی برده و گمان می کند با آدرس جدیدی روبرو شده است که برای اولین بار درخواست شده، بنابراین آن را از منبع مربوطه (وب سرور) به صورت کامل لود خواهد کرد (Cache Server و کاربرد آن).

همچنین علاوه بر موارد توضیح داده شده، مرورگر شما نیز اطلاعاتی را در دیتابیس خود ذخیره و cache می کند، برای اینکه به نرم افزار دستور دهید تا از Cache خود استفاده ننماید و اطلاعات سایت را از ISP دریافت کند می توانید از کلید های Ctrl + F5 استفاده نمایید و یا از طریق تنظیمات مرورگر مربوطه تمام Cache های ذخیره شده را حذف نمایید.

مفهوم Cache Server و کاربرد آن

 

ادامه مطلب

بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000

بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000

بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000

در بین انواع سرورهای موجود که هرکدام برای مواردی مشخص کاربرد دارند، سرورهای تیغه ای برند اچ پی جایگاه ویژه ای در دیتاسنترها و سازمانهای بزرگ دارند. در این مطلب قصد داریم به بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000 و مشخصات فنی آن بپردازیم.

سرورهای تیغه ای HP همواره تاثیر گذار بوده اند و C3000 هم از این قاعده مستثنی نیست. بلید c3000 یک سرور تیغه ای بسیار سنگین است به نحوی که برای جابجایی آن به چندین نفر نیرو نیاز می باشد. از طرفی دارای شاسی جمع و جوری می باشد که پتانسیل گسترش قابل توجهی را نسبت به طیف وسیعی از سرورها ارائه می دهد در بیشتر اوقات پیشنهاد ما بلید c3000 دوست داشتنی می باشد. سرور تیغه ای HP c3000 نمونه ای شگفت انگیر از تکنولوژی بسیار فشرده با کارایی و ظرفیت بالا می باشد که میتواند جوابگوی بسیار قدرتمندی برای نیازهای کاربران این سیستم باشد. ابزار مدیریت آنلاین HP باعث توسعه و استقرار و نصب ساده C3000 می شود.

سرورهای تیغه ای معمولا به طور سنتی قیمتی فراتر از توان مالی بسیاری از SMB ها (شرکت های کوچک و متوسط) دارند اما سرور تیغه ای HP c3000 دقیقا این بخش بازار را مورد هدف قرار داده است. به صورت خلاصله شما هر قابلیت عالی که در C7000 بوده است را می توانید در شاسی جمع و جور ۶U سرور C3000 مشاهده کنید. هر دو مدل ایستاده و خوابیده ارائه شده اند و در این مقاله ما بررسی خود را به مدل دوم محدود می کنیم.

بررسی سرور تیغه ای اچ پی HP BladeSystem c3000

بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000

خوشبختانه مدل خوابیده سرور C3000 در شاسی خود دارای چرخ است و پالت آن شامل یک رمپ دستی می باشد. سرور C3000 مانند یک تانک ساخته شده است و وزن خیلی سبکی ندارد. شما می توانید ۴ تیغه ارتفاع – کامل یا نیمه – مرتفع را در محفظه C3000 قرار دهید و آنچه که برای C7000 استفاده می کنید را انتخاب کنید.

سرور تیغه ای HP c3000 با برق تک فاز کار می کند و شاسی آن دارای ۴ منبع تغذیه hot-plug و ۱۲۰۰ واتی است که می تواند تا ۶ برابر افزایش پیدا کند. این سرور تیغه ای اچ پی از همان ماژول های کولینگی که در شاسی C7000 وجود داشت استفاده می کند که برای دستورالعمل های طراحی موتور جت است. اگر به انتهای ماژول فن توجه کرده باشید یک فن فلزی خواهید دهید که شکلی شبیه به توربین دارد. این موارد هزینه زیادی برای تعویض (با ماژول جدید) ندارند و تنها هزینه ای تقریبا ۱۰۰ پوندی خواهند داشت.

از طرف دیگر برای نسخه ایستاده ماژول HP onboard administrator را خواهید داشت که شامل Insight Display می شود. این قابلیت در یک پنل عملیاتی پاپ آپ ظریف نمایش داده می شود و همراه با صفحه نمایش LCD می تواند برای تنظیم پیکربندی ها، تجزیه و تحلیل خرابی، چک کردن سلامت کلی سیستم استفاده شود. علاوه بر این از مد چت پشتیبانی می کند که در آن مدیر و پرسنل محلی به صورت ریموت یا از راه دور می توانند گفتگویی مبتنی بر پیام های متنی داشته باشند.

HP از ارائه دهنده های اصلی سرورهای تیغه ای می باشد و در این سرور تیغه ای از آخرین پردازنده سری زئون ۵۵۰۰ استفاده می کند. در سرور تیغه ای HP c3000 از تیغه های نیمه مرتفع و جدید BL490c G6 استفاده شده است که از یک جفت پردازنده ۵۵۰۰ پشتیبانی می کندو ۱۸ سوکت DIMM می توانند از حافظه های ۶ گیگابایتی DDR3 استفاده کنند و در مجموع ۹۶ گیگابایت حافظه را در اختیار شما قرار دهند شما می توانید از تکنیک مدیریت حافظه آینه سازی حافظه (memory mirroring) هم استفاده کنید.

مشخصات سرور تیغه ای HP c3000

شاسی این سرور بلید ۶U می باشد و دارای ۱۸ اسلات تیغه ای نیمه مرتفع یا ۴ اسلات تیغه ای ارتفاع کامل می باشد.
این سرور تعداد 4 عدد پاور یا منبع تغذیه سروری که می تواند تعداد ۴ عدد منبع تغذیه 900 واتی یا 1200 واتی Hot-swap باشند را پشتیبانی می کند.
این سرور تعداد 4 عدد فن بلید Hot-swap دارد و می تواند حداکثر تا 6 عدد فن را پشتیبانی نماید.
این سرور دارای چهار عدد bay جهت نصب ماژولهای I/O می باشد.
مدیریت این شاسی بلید توسط مجموعه برنامه های HP Onboard Administrator و HP Insight Control انجام می گیرد.
تعداد سوکت DIMM بالا به این معناست که فضای داخلی برای ذخیره سازی محدود است اما HP با قرار دادن دو هارد SATA و SSD بر این مشکل غلبه کرده است. شما می توانید با اضافه کردن یک تیغه ذخیره سازی SB40c در بی پایینی این ظرفیت را بیشتر گسترش دهید و ۶ هارد SATA یا هارد SAS SFF را اضافه کنید. RAID بندی نیز در منو وجود دارد اگر چه استفاده از این قابلیت به کنترلر Smart Array P700 نیاز دارد (برای اتصال Bay در محل تیغه c3000 به یک عدد اسلات اکسپندر مزانین mezzanine cards نیاز می باشد.

HP همچنین گزینه های Infiniband یا پورت های گیگابایت اضافی، iSCSI، FC دو پورتی را ارائه می دهد. اتصالات شبکه استاندارد قوی شده اند و این سرور تیغه ای جدید از کارت شبکه سرور دو پورته ۱۰GbE Flex-10 ادغامی (یا آنبرد) استفاده می کند گرچه برای استفاده از سرعت های بالاتر شما نیاز به اتصال یک ماژول مجازی Flex-10 10GbE در پشت سرور دارید.

بررسی سرور تیغه ای اچ پی HP BladeSystem c3000

بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000

قابلیت های بسیار جالب c3000

جدیدترین سرور تیغه ای نیمه مرتفع BL460 G6 مشخصات مشابه با BL490c G6 را ارائه می دهد اما تعداد سوکت های DIMM به ۱۲ عدد کاهش پیدا می کند و می تواند یک جفت از هاردهای hot-swap SFF را در جلو داشته باشد. این موارد توسط کنترلر تعبیه شده P410i RAID مدیریت می شوند و جدیدترین تیغه ها دارای قابلیت های مجازی سازی و همچنین اولویت بندی هستند علاوه بر این آنها دارای اسلات کارت حافظه SD اینترنال و پورت USB می باشند. HP زمان بیکاری ندارد چونکه دارای LeftHand Networks است، C3000 می تواند برای اجرای نرم افزارهای SAN/iQ پیکربندی شود. مفهوم اصلی که پشت SAN/iQ قرار گرفته است خوشه بندی روی اترنت است که شما را قادر می سازد تا سرورهای فیزیکی را با هم گروه بندی کنید و همه فضای ذخیره سازی شان را به عنوان یک استخر ذخیره سازی منفرد ارائه دهید.

در قسمت پشت سرور ۴ بی (Bay) دارید که HP گزینه های اتصال زیادی را به شما می دهد، شما می توانید سوئیچ های FC SAN سیسکو و Brocade ، تیغه های سوئیچ گیگابایت فیبری و مسی سیسکو را انتخاب کنید. شما نیاز به ماژول های اتصال مجازی خواهید داشت تا از مزایای ۱۰GbE ارائه شده در جدیدترین سرورهای تیغه ای بهره ببرید و بتوانید از آن برای تخصیص آدرس مک (از یک استخر مجازی) استفاده کنید (البته در صورتی که تیغه های جدید نصب شده باشند).

سطح مدیریت از راه دوری که توسط سرور تیغه ای HP c3000 ارائه می شود بی نظیر است. شاسی ها، تیغه ها و تمام ماژول های اتصال می توانند به طور مستقیم از طریق رابط مرورگر Onboard Administrator دسترسی شوند. این رابط ویزاردهایی را ارائه می دهد تا فرآیند نصب را ساده تر کند و آرایه های گرافیکی به شما شرایط و وضعیت تمام قطعات را نمایش می دهد. این رابط وضعیت سیستم را نشان می دهد و از آیکن های رنگی برای نمایش خطاها و خرابی ها استفاده می کند و جزئیات برق مصرفی و پاور موجود را نمایش می دهد. با انتخاب هر تیغه سرور شما به طور مستقیم به رابط مرورگری که توسط تراشه iLO2 ادغامی (آنبرد) ارائه می شود هدایت می شوید. شما از طریق این رابط مدیریتی می توانید به صورت ریموت یا از راه دور عملیات سیستم را کنترل کنید (از جمله پاور) و ابزارهایی برای مانتیتور کردن و نظارت کردن این کنترلر و یا سرور و قطعات نصب شده قابل نمایش ارائه شده است.

بررسی سرور تیغه ای اچ پی HP BladeSystem c3000

بررسی سرور تیغه ای HP BladeSystem c3000

رقابت سرور بلید c3000 و نتیجه گیری

برای مدیریت بهتر و عمیق تر سرور تیغه ای HP c3000 می توانید از HP Insight Control Suite استفاده کنید که شامل ابزارهای Systems Insight Manager می باشد. این مجموعه نرم افزاری مدیریت از راه دور مبتنی بر مرورگر بوده و نظارت کامل را فراهم می آورد و با ایجنت Insight نصب شده می تواند به صورت ریموت دسترسی به تیغه های سرور را فراهم آورد. تنها رقیب این سرور اچ پی، سرور BladeCenter S شرکت IBM است که دقیقا همین بازار را مورد هدف قرار داده است. سرور ای بی ام دارای شاسی ۷U است که می تواند ظرفیت ذخیره سازی بیشتری را ارائه دهد و دارای پتانسیل گسترش بالایی است اما فوق العاده پر سر و صدا است بنابراین اگر می خواهید از این سرور در دفتر خود استفاده کنید نیاز به کیت IBM Massive Office Enablement خواهید داشت. ما در طول تست سرور C3000 متوجه شدیم که این سرور کاربر پسندتر است و حتی با نصب تمام ۶ فن این سرور کاملا آرام و بدون سر و صدا کار کرد. ما همچنین ابعاد جمع و جورتر و کیفیت ساخت فوق العاده و همچنین امکانات مدیریت HP را ترجیح دادیم.

ادامه مطلب

نحوه انتخاب سرور مناسب برای هاستینگ

نحوه انتخاب سرور مناسب برای هاستینگ

نحوه انتخاب سرور مناسب برای هاستینگ

در این پست قصد داریم به آموزش نحوه انتخاب سرور مناسب برای هاستینگ بپردازیم. مبحث انتخاب سرور یکی از مباحث کلیدی در موضوع تامین تجهیزات دیتاسنتر می باشد که چک لیستهای مربوط به خود را دارد و معمولا بعد از استخراج دقیق نیازهای سخت افزاری سازمان انتخاب می شود.

آیا بهتر است سرور داخلی داشته باشید؟

یا سرور خارج برای نوع کاربری شما مناسب است؟

چرا بهتر است از سرور ابری استفاده کنید؟

آیا برای به اشتراک گذاری فایل ها اقدام به خرید سرور می کنید؟

آیا از سرور بیشتر برای ارسال ایمیل استفاده می کنید؟

آیا نیروی کاری دارید که باید از راه دور به سرور وصل شود؟

آیا از سرور شما برای تهیه نسخه پشتیبان از داده ها استفاده می شود؟

میزان هارد، رم و پردازنده مصرفی شما در سرور به چه میزان خواهد بود؟

چگونه مجازی سازی می تواند شما را انعطاف پذیرتر کند؟

و…

برای درک بهتر در ادامه تمامی این موارد توضیح داده خواهد شد.

آیا بهتر است سرور داخلی داشته باشید؟
در برخی از کاربری ها موقعیت جغرافیایی سرور ها مهم نیست و در این حالت داخلی بودن سرور شما نیز اهمیتی نخواهد داشت. اما در مواردی برای شما ping سرور مهم است و برای مثال سایت های فروشگاهی دارید که کاربران شما در داخل کشور هستند بهتر است سرور داخلی تهیه کنید. با توجه به این که سرور های داخل ایران از نظر جغرافیایی به کاربران ایرانی نزدیک تر هستند در نتیجه ping بهتری نسبت به سرور های خارج دارند.

سرور مجازی ایران

سرور اختصاصی ایران

سرور خارج برای نوع کاربری شما مناسب است؟

متاسفانه با توجه به برخی از تحریم ها، استفاده از یک سری سایت ها و یا برنامه های کاربردی از IP ایران امکان پذیر نیست و به همین علت در صورتی که در کسب و کار خود یکی از این موارد را دارید بایستی از سرور های خارج از ایران استفاده کنید در غیر این صورت می توانید از سرور های ایران استفاده کنید.

سرور مجازی خارج

سرور اختصاصی خارج

چرا بهتر است از سرور ابری استفاده کنید؟
سرور های ابری به علت نوع کانفیگ از performance بهتری نسبت به دیگر سرور ها برخوردارند.لذا همواره توصیه می شود که در صورتی که امکان استفاده از آنها را دارید تردید نکنید!

ایرو سرور

آیا برای به اشتراک گذاری فایل ها اقدام به خرید سرور می کنید؟

در صورتی که از سرور بیشتر برای اشتراک گذاری فایل ها استفاده می کنید فضای سرور برای شما مهم خواهد بود.در نظر داشته باشید که چقدر فضا نیاز دارید و متناسب با آن سرور خود را انتخاب کنید.

در این کاربری رم و پردازنده زیاد نیاز نخواهید داشت.

اگر تنها کاربری شما اشتراک گذاری فایل می باشد می توانید از هارد های HDD و یا SAS نیز استفاده کنید که برای شما به صرفه تر خواهد بود.

سوال هایی که باید برای انتخاب در نظر بگیرید.

 

 

ادامه مطلب

نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی

نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی

نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی

نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی

در این مقاله با نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی در خدمت شما عزیزان و علاقه مندان هستیم. تنوعی که در محصولات سروری شرکت هایی مانند اچ پی، لنوو، دل و IBM وجود دارد باعث شده است که برای انتخاب و خرید سرور به شناخت بالایی نیاز داشته باشیم. در محصولات سروری طبقه بندی برا اساس ضخامت می باشد که با واحد U بیان میشود. قفسه رک دارای واحد هایی هست که به یونیت معروف می باشد و هر سروری که بخواهد در رک قرار گیرد بر اساس ضخامتی که دارد یونیت یا یونیت هایی را در قفسه رک اشغال میکند. برای مثال اگر سرور شما ۲ یونیت باشد مانند سرور HP Proliant DL380 G9 در این صورت باید دو واحد یا دو یونیت در رک به این سرور اختصاص دهید. تمامی سرورهای DL380 شرکت اچ پی دو یونیتی بوده و دو واحد از رک را اشغال خواهند کرد. از آنجایی سرورهای اچ پی سهم عمده ای از بازار را تشکیل می دهند مثالهایی که در این پست آورده میشود نیز از سرور های بسیار با کیفیت اچ پی می باشند.
 • سرورهای قدیمی که دارای فضای زیاد و انرژی مصرفی بالایی هستند انتخاب های خوبی نیستند.
 • نقل قول هارولد مک میلان خیلی عجیب نیست او می گوید ” SME ها به دنبال اولین سروری هستند که برای اهدافشان ساخته شده است و یا قصد دارند یک سیستم کهنه را که زیاد هم خوب نیست، ارتقاء دهند “.

خانواده پردازنده Xeon Scalable اینتل به SEM ها اجازه می دهد تا بیشترین گزینه ها را در اختیار داشته باشند که اجازه می دهد تا پشتیبانی از فرآیند های فعلی را برآورده کرده و نیازهای آینده را پاسخگو باشد. فروشندگان بزرگ و مشهوری مانند Broadberry Data Systems, Dell EMC, Fujitsu و Lenovo همه سرورهای رکمونت ۲U را با این پردازنده ها ارائه می دهند و توافق عمومی میان فروشندگان این است که فرم فکتور ۲U، بهترین ترکیب از قدرت پردازشی، ظرفیت ذخیره سازی و قابلیت توسعه را برای SME ها ارائه دهند.

SEM هایی که با کمبود فضا مواجه هستند سرورهای رکمونت را یک راه حل ایده آل می دانند. دفاتری که هزینه زیادی برای اجاره پرداخت می کنند می توانند با تهیه این سیستم ها که قدرت پردازشی قابل توجهی را در کمترین فضا ارائه می دهد تهیه کنند به این ترتیب این سرورها کسب و کارها را قادر می سازد تا با تلفیق سرویس ها در سرورهای کوچکتر در هزینه های خود صرفه جویی کنند.

 • تعریف Small and medium-sized enterprises یا SMEs
 • اینترپرایز هایی در اندازه کوچک یا متوسط را SMEs میگویند. در واقع کاربران یا مشتریانی که برای اهداف کوچک تا متوسط به دنبال سرور هایی با قابلیت های کم تا متوسط هستند به دنبال SMEs می باشند. این مشتریان نهایتا دارای ۲۵۰ نفر پرسنل بوده یا در محلی که فعالیت میکنند به علت کمبود جا یا هزینه های بالای اجاره و اختصاص فضا میخواهند از سرور هایی با یونیت کمتر استفاده کنند.

نقش پردازنده در نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی

خانواده پردازنده Xeon Scalable شامل بیش از ۵۰ مدل است که به ۴ دسته Bronze, Silver, Gold و Platinum طبقه بندی می شود. کسب و کارهای کوچکی که دارای لودهای کاری سبک تا متوسط هستند بیشتر به مدل های Bronze, Silver که احتمالا ارزانتر از برخی از مدل های Gold است علاقه دارند. خانواده برنز شامل ۳۱۰۴ شش هسته ای و ۳۱۰۶ هشت هسته ای است که هر دو با سرعت ۱.۷ گیگاهرتز  اجرا می شوند و از حداکثر حافظه ۷۶۸ گیگابایتی ۲,۱۳۳MHz DDR4 پشتیبانی می کنند. آنها از سرورهای دو سوکته (۲P) و تک سوکته (۱P) پشتیبانی می کنند اما فاقد قابلیت های Hyper-Threading HT و Turbo-Boost هستند. ۵ مدل نقره ای ۴ تا ۱۲ هسته ای هستند و سرعت اجرایی از ۱.۸ گیگاهرتز تا ۲.۶ گیگاهرتز است و از حداکثر سرعت حافظه ۲,۴۰۰MHz پشتیبانی می کند. پشتیبانی از HT و Turbo-Boost به علاوه تعداد هسته های بالاتر و سرعت های بیشتر باعث می شود که این پردازنده ها برای انجام کارهای سنگین تر بهتر از مدل های برنزی باشند. خانواده طلایی به گروه های ۵۱۰۰ و ۶۱۰۰ تقسیم می شوند که همه آنها از سرورهای ۱P,2P و ۴P پشتیبانی می کنند. تفاوت اصلی این است که  ۵۱۰۰ ها دارای سرعت حافظه ۲۴۰۰ مگاهرتز هستند در حالی که ۶۱۰۰ ها حداکثر سرعت ۲۶۶۷ مگاهرتز را پشتیبانی می کنند و دارای UPI (مخفف Ultra Path Interconnect) هستند که یک معماری کش سرعت بالا در تمام پردازنده های Xeon Scalable است که جایگزین QPI قدیمی تر شد.

نگرانی های حرارتی در انتخاب سرور

دمای سرور در نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی چه تاثیری میتواند داشته باشد. زمانیکه شما سرور رکمونتی با پردازنده زئون Xeon Scalable انتخاب میکنید باید هرگونه محدودیت های حرارتی شاسی را در TDP بررسی کنید بدلیل اینکه ممکن است انتخاب پردازنده را محدود کند. این مسئله برای مدل های برنزی و نقره ای مشکل ساز نیست چون همه آنها دارای TDP کم ۸۵ واتی هستند اما به علت مشکلات کولینک (خنک سازی) حرارت های بالاتر از ۱۲۵W TDP ممکن است پشتیبانی نشوند.

محدودیت های دمایی و عدم پشتیبانی سیستم کولینگ سرور باعث میشود که در انتخاب سرور و نوع پردازنده محدودیت هایی داشته باشیم مگر اینکه از مدل های گرانتر و قوی تری استفاده کنیم. مدل های بالاتر دارای قیمت بسیار بالاتری هستند. برای مثال پردازنده Bronze 3104 دارای قیمت ۲۵۰ پوندی است در حالی که پردازنده های ۱۶ هسته ای Gold 6130 می تواند قیمت شش برابر داشته باشد.

مزیت بزرگ پردازنده های Xeon Scalable این است که همه آنها از سوکت یکسان LGA 3647 استفاده می کنند که باعث ارتقاء سینک در هنگام تقاضا می شود. اگر شما فکر می کنید که پردازنده های برنزی به خوبی اجرا نمی شود خیلی ساده می توانید آن را با پردازنده سریعتر نقره ای یا طلایی که تعداد هسته های بیشتری هم دارند عوض کنید. این سوال ممکن است در ذهن شما به وجود بیایید که آیا پردازنده های سرور سطح معمولی E3-1200 اینتل هنوز ارزش سرمایه گذاری کردن را دارند یا نه. برای کسب و کارهای کوچک این پردازنده ها بسیار ارزانتر از مدل های جایگزین هستند اما آنها تنها از سرورهای تک پردازنده ای و همچنین حداکثر حافظه ۶۴ گیگابایتی DDR4 پشتیبانی می کنند و پتانسیل ارتقاء سیستم های Xeon Scalable را ندارند.

 

فضای ذخیره سازی در سرور

در ادامه مقاله ”نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی” به بررسی نقش فضای ذخیره سازی می پردازیم. انتظار می رود که اکثر سرورها برای سال های سال کار کنند بنابراین شما باید مطمئن شوید که سروری را خریداری کرده اید که نیازهای آینده شما را برآورده می کند و می تواند ورک لودهای افزایشی شما را مدیریت کند. ظرفیت ذخیره سازی مخصوصا خیلی مهم است و شما باید سروری که بیشتر از آنچه که در حال حاضر به آن نیاز دارید را ارائه دهد تا از ارتقا ها و خرابی های پرهزینه بعدی شما جلوگیری کند. هاردهای SATA بهترین نسبت قیمت به ظرفیت را با مدل های فرم فکتور بزرگ (LFF) دارند و در حال حاضر حداکثر ظرفیت ۱۲ ترابایتی را ارائه می دهند. برای عملکرد ذخیره سازی بزرگتر باید هارد های Nearline SAS NL-SAS یا SAS در نظر گرفته شوند اما گرانتر هستند و همچنین به یک کنترلر SAS یا کارت RAID مناسب برای پشتیبانی نیاز دارند.

بسیاری از شرکت ها مانند بلوچیپ با شرایطی سخت گیرانه ای که برای گارانتی هارد و ذخیره ساز ایجاد کرده اند شما را در انتخاب انواع HDD ها محدود کرده اند. بنابراین فروشندگانی مانند Broadberry Data Systems چنین شرایطی ندارند و به صراحت به شما اجازه می دهند تا هاردیسک خود را بدون غیر معتبر شدن گارانتی انتخاب کنید. سرورها اطلاعات مهم کسب و کارها را ذخیره می کنند بنابراین کنترلر RAID مخصوص برای سرور شما ضروری می باشد بدلیل اینکه برای شما اولین خط دفاعی در برابر خرابی هارد است. اغلب سرورها دارای قابلیت RAID تعبیه شده روی مادربرد هستند اما با بررسی آنها متوجه می شوید که حداقل RAID1 را پشتیبانی می کنند و RAID5 را ارائه نمی دهند و تنها از Mirror پشتیبانی می کنند. RAID1 برای حفاظت از دو هارد خوب است اما با RAID5 شما می توانید از ۳ هارد شروع کنید و خیلی راحت زمانی که می خواهید ظرفیت خود را افزایش دهید آرایه ها را اضافه کنید. RAID6 به طور همزمان از خرابی دو هارد محافظت می کند اما از لحاظ کارایی و فضای ذخیره سازی از دست رفته قابل توجیه نمی باشد.

بکاپ و مدیریت در سرور

همراه با RAID، شما باید یک استراتژی بکاپ تجاری را پیاده سازی کنید تا مطمئن شوید که اطلاعات مهم و برنامه های کاربردی شما در سرورهای جدیدتان در مقابل خرابی سیستم محافظت شده است. رنج وسیعی از محولات برای انتخاب وجود دارد بنابراین بهتر است لیست بهترین نرم افزار بکاپ و همچنین بهترین سخت افزار NAS را بررسی کنید.

همچنین نظارت و مدیریت از راه دور بسیار مهم است چونکه شما می خواهید بدون توجه به موقعیت مکانی که هستید از سلامت سرور خود مطلع باشید. اکثر فروشندگان به طور فزاینده ای به این موضوع اهمیت می دهند و با استفاده از کنسول های بهبود یافته اطلاعات فراوانی را در اختیار کاربران قرار می دهند. برای امنیت بیشتر، سرورهایی را انتخاب کنید که پورت مدیریتی اختصاصی را ارائه می دهند تا بتوانید این ترافیک را از سرویس های داده عمومی تفکیک کنید.

کنترل کاملا از راه دور سیستم عامل یک قابلت ارزشمند دیگر می باشد اما توجه داشته باشید که برخی از فروشندگان تنها این قابلیت را به عنوان گزینه اختیاری و پولی برای ارتقاء ارائه می دهند. جدیدترین سرورها با پردازنده های Xeon Scalable به عنوان بزرگترین تغییر برای SME ها ارائه می شود و  این محصول در حال حاضر سیستمی را با رنج گسترده ای از قدرت پردازشی، قابلیت توسعه و قابلیت هایی که مناسب هر بودجه و ورک لود است را ارائه می دهد. اگر شما برای تقویت کسب و کار خود به دنبال برخی از سخت افزارهای جدید هستید برای سرمایه گذاری هیچ چیز بهتر از خرید سرورهایی با پردازنده Xeon Scalable نیست. امیدواریم مقاله ” نحوه انتخاب یک سرور رکمونت دو یونیتی ” رضایت شما را جلب کرده باشد. همچنین شما را دعوت میکنم مقالات دیگر سرور را مطالعه کنید.

ادامه مطلب